กระทรวงสาธารณสุขเตือนคนไทยที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆ

อาจเจอปัญหามากกว่า 3 เด้ง ทั้งโรคอ้วน ต้อหิน และหลุดโลก

กระทรวงสาธารณสุขจึง แนะผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆ

ควรถนอมสายตา จัดเวลาพักสายตาบ้าง


ขณะนี้คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์นั้นทำให้คนไทยออกกำลังกายน้อยลง

เนื่องจากเป็นการทำงานที่นั่งอยู่กับที่ เช่นเดียวกับในประเทศที่เจริญแล้วที่ใช้คอมพิวเตอร์กันมาก กำลังมีปัญหาโรคอ้วน โดยเฉพาะเด็ก

เพราะขาดการออกกำลังกาย และทักษะในการเข้าสังคม ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อต้องนั่งปฏิบัติงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็คือ

ปัญหาความล้าของสายตา สาเหตุเกิดจากการมองทั้งจอภาพ แป้นพิมพ์
และเอกสารสลับกันตลอดเวลา

รวมทั้งระยะความห่างที่แตกต่างกันในการมองเห็นวัตถุทั้ง 3 ทำให้สายตาต้องปรับโฟกัสตลอดเวลา ก่อให้เกิดความล้าของสายตา

นอกจากนี้การใช้สายตาเพ่งนาน ๆ ยังอาจทำให้ตาแห้งเกิดระคายเคืองตาได้นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์นานๆ อาจส่งปัญหาให้สายตาอื่นๆ ได้อีก
โดยเมื่อเร็วๆ นี้มีงานศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า การใช้คอมพิวเตอร์นานๆ

โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้ว จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคต้อหินได้ ซึ่งโรคดังกล่าวจะทำลายจอประสาททำให้ตาบอดได้ในที่สุด

โดยพบได้ 3 ใน 10,000 คน ของกลุ่มที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์


ทั้งนี้ระบบประสาทตาของคนที่สายตาสั้นจะมีความเครียดมากกว่าคนที่มีสายตาปกติ ดังนั้นเรื่องความเครียดของสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์
อาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตอันใกล้นี้เวลาขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่ว่าจะทำงาน เล่นเกมส์ หรือดูอินเตอร์เน็ต
ควรนั่งให้ห่างจากจอภาพไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
เพื่อลดปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาให้ได้รับน้อยที่สุด


จากการศึกษาของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรคพบว่า


การติดแผ่นกรองแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถลดระดับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากจอภาพลงได้บ้าง แต่ไม่สามารถลดลงได้ทั้งหมด

การติดหรือไม่ติดแผ่นกรองแสง จึงมีผลแตกต่างกันไม่มากนัก กับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาเพียงแต่การติดแผ่นกรองแสง จะช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
เกิดความสบายใจ หรือช่วยคลายความกังวล ลงได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม แผ่นกรองแสง ก็ยังมีข้อดี ตรงที่ช่วยลดแสงจ้า แสงสะท้อน และไฟฟ้าสถิตย์ ช่วยให้ความล้าของสายตา ลดลง
และป้องกันแสงสะท้อนเข้าสู่ตาได้ระดับหนึ่ง


ดังนั้นจึงควรหันมาถนอมและส่งเสริมสุขภาพ สายตา โดยปรับระยะห่างระหว่างตากับจอคอมพิวเตอร์อย่างพอเหมาะให้สามารถอ่านหนังสือ ตัวเล็กที่สุดบนจอได้อย่างสบายๆ โดยที่ไม่ต้องเพ่ง

ปรับความสว่างของจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับตา ให้รู้สึกไม่สว่างหรือมืดเกินไป และควรพักสายตาประมาณ 10 นาทีต่อชั่วโมง

หรือพักทุก 15 นาที ต่อ 2 ชั่วโมง เช่น หลับตา มองไปไกลๆ หรือดูสิ่งพิมพ์ตัวโตๆ ควรทำงานกับจอภาพไม่เกินวันละ 4
ชั่วโมง
ที่มาข้อมูล :นิตยสาร Health Today

Comment

Comment:

Tweet